Buencamino is a fellow of Action for Economic Reforms (www.aer.ph).

THE CHIEF JUSTICE (TCJ): Bakit ako nandito? Bakit ako pinag-iinitan ng presidente? Ano ba ang kasalanan ko sa kanya? Hindi ko idadamay ang pamilya ko kung meron akong kasalanan. Blah blah blah…

THE PRESIDING OFFICER (TPO):  Mawalang galang, Mr. Chief Justice.  Kami po ay nag-aantay na sabihin ninyo sa amin ang inyong pakay at sana kung maaari ay i-address na lang ninyo iyong issues dito para sa ganoon ay tapusin na natin itong kasong ito.  Pero, you can proceed, Mr. Chief Justice.

TCJ: Hindi madali ang Kalbaryong pinagdadaanan ko. (Reprises why he continues to fight.)

TPO:  Mawalang galang na Mr. Chief Justice, how much more time do you need?

TCJ:  Sandali na lang po kasi po kung mamarapatin po nyo, mawalang-galang na po sa inyo.

TPO:  Proceed, proceed.

TCJ: Sino po ba si Renato Corona? Ako ay nanggaling sa mahusay ng pamilya tinuruan ng family values, maging madasalin, tahimik na pamumuhay, pagmamahal sa bayan, mahusay na paglatao…

TPO:  Mr. Chief Justice.  Under the rules of evidence, good characters that are visible…

TCJ:  Preliminary lang po.

TPO:  In the interest of liberality, we will allow it… finish your speech.

TCJ: Nag aral ako sa Ateneo, Harvard at UST. Hindi kami galing sa maralitang pamilya. Ang asawa ko ay apo ni Jose Basa Sr….

TPO:  Mr. Chief Justice, may I plead with you to wind up so that we can proceed with the trial.  I will give you the—how many minutes more do you need?

TGJ:  Sandali na lang po.  Ang importante po kasing makita ito ng sambayanan natin sapagka’t limang buwan na po akong araw-araw 24/7 na siniraan ng siniraan doon sa medya sa labas.

TPO:  Mr. Chief Justice, you have the floor… you may proceed to finish.

TCJ: Kailangan pong malaman ng sambayanan natin kung sino ako… Simpleng buhay at tahanan lamang…Hindi man kami gumagamit ng aircon sapagka’t napakadali po namin magkasakit sa lamig.  Simpleng pagkain lamang ang kinakain naming sa bahay at sa maniwala po kayo at sa hindi, kami po ay walang katulong sa bahay….

Sa aking tanda po, the past 45 years since I started working, walang pong lumipas na kahit na isang buwan na hindi po ako nakapag-save ng bahagi ng aking kinita noong buwan na iyon…Kaya hindi naman po nakapagtataka na marami po kaming naipon. Tapos tatanungin kami tatanungin ngayon at sasabihin sa amin, “Bakit ka maraming cash, siguro magnanakaw ka?” (HUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHU…)

DEFENSE COUNSEL CUEVAS:  The witness, Yer Henner, is appearing to be very emotional.  He is on the verge of tears.

HEARING SUSPENDED.

HEARING RESUMED.

TPO:  The Chief Justice may proceed and may we respectfully request the Chief Justice to wind up so that we can proceed with the direct examination. We will allow you, Mr. Chief Justice, to finish your statement.

TCJ: Bago ko ipaliwanag kung bakit ang pera namin ay halos puro cash at hindi properties hayaan po ninyong siraan ko muna ang tiyuhin ng aking asawa…(Mahabang salaysay)

TPO:  Mr. Chief Justice, we would like to caution you. At the behest and motion of your lawyers, when we were considering the evidence being presented by the prosecution, we did not authorize the introduction of evidence to establish ill-gotten wealth and there is no allegation as of today that will support the presentation of evidence regarding ill-gotten wealth….And so, I am saying this, there is no issue of ill-gotten wealth here.

TCJ:   Opo.  Ngayon, ako po ay magpapatuloy na doon sa ating properties…at sisiraan ko na rin ang iba pang tao.

Alam po ni Eulalio Diaz III, Administrador ng LRA, at pamangking ni Ombudsman Conchita Carpio-Morales at ni Justice Antonio Carpio, at matalik na kaibigan ni Pangulong Aquino, na wala naman akong 45 properties e. …May inilabas din po sa medya na marami raw kaming ari-arian sa Amerika. Nanggaling po sa isang pekeng manunulat, isang nagpapanggap  journalist daw  sya. ..Sabi ni Ombudsman Carpio-Morales, ako raw po ay may 10 million hanggang 12 million US dollars po sa 82 bank accounts.  Wala po akong kilalang taong may 82 bank accounts.  Ewan ko lang po kay Ombudsman Morales, baka siya meron kaya nakatanim sa isip niya yung 82 bank accounts.

ATTY. BAUTISTA. OF THE PROSECUTION:  Continuing objection to the testimony of the Chief Justice and if I may discuss…

TPO:  Go ahead.

ATTY. BAUTISTA:  Yes.  First of all, as the Chair has noted, the testimony of the Chief Justice constitutes hearsay and likewise constitutes irrelevant testimony and he is incompetent to testify on some of the subject matter.  What I would like to stress here, Your Honor please, is that the Chief Justice has been hurling accusations, charges against individuals who are not even parties to this complaint and who are not here to defend themselves.  And I think that’s a gross violation of their rights…

TPO: All right.  We take note of your objection…

(TCJ CONTINUES WITH EXPLANATION OF HOW 82 DOLLAR ACCOUNTS CAN BE CONSOLIDATED INTO FOUR.)

TPO:   Are you through, Mr. Chief Justice?

TCJ:  Malapit na po.

Kinita po ng malinis ang lahat ng aming pinag-ipunan noong ako ay nasa pribadong sector pa.

At bakit naman wala sa SALN ko? Sapagkat may batas po Republic Act 6426 na naggagarantiya ng confidentialitiy ng dollar deposits. Agree sa skin si Dir. Estrella Martinez na nagsilbi sa BIR na 32 years.

TPO:   Mr. Chief Justice, with your—I just want to clarify, I hope you don’t mind.

TCJ:  Opo.

TPO:  Iyong dollar deposits were only earning interests or are you engaged in buying and selling foreign currencies?

TCJ:  Compounded po, compounded annually, interest po.

TPO:  Interest lang?

TCJ:  Opo.

At bakit ko naman hindi idineklara ang pesos ko na ito sa SALN ko? Sapagkat ito ay co-mingle funds na hindi naman namin pag-aari.  Sino po ang nagmamay-ari ng mga pondong ito?  Ito po ay binubuo ng expropriation proceeds, ng pagbenta ng Basa-Guidote property sa City of Manila noong 2001, at sa nakaraang 11 years po, ito naman ay kumita ng interest, nandiyan din po ‘yan. 

The inaccuracies in my SALN do not constitute an impeachable offense.  Not every omission, not in every inaccuracy is an impeachable offense. Be that as it may, I have here with me a waiver which I will sign right now. (CHIEF JUSTICE SIGNING WAIVER) Ito po, pirmado ko na po.

TPO:  Mr. Chief Justice, that is limited to Republic Act No. 1405?

TCJ:  Nakalagay po, foreign currency deposits.

TPO:  The foreign currency deposit refers to Republic Act No. 6426.  So, you are also waiving that?

TCJ:  I will write it here in my handwriting.  It is just a typographical error, because the original draft had it.  Ah, nakalagay naman po dito, under Republic Act No. 6426 and Republic Act No. 1405 as amended.

TPO:  That is why I wanted to clarify.

TCJ:  Nakalagay po.  Nakalagay po.

TPO:  Are you through, Mr. Chief Justice.

TCJ:  Sandali na lang po.  Sandali na lang po.

As I speak, my counsels are distributing blank copies of the waiver that I have signed.  I am humbly asking all 188 complainants from the House of Representatives, led by the Congressmen in the prosecution panel and Senator Franklyn Drilon, to join me in a moment of truth as a gesture of transparency and reconciliation with the Filipino people and to one another.  I am asking them to sign these blank forms and to join me, sapagkat hiling po ito ng bayan.

Isusumite ko po ang aking waiver sa kinauukulan kapag kompleto na ang pirmadong 189 waivers.  Kung hindi sila papayag sa hamong ito, bibigyan ko po ng direktiba ang aking defense panel na i-rest na po ang aking depensa.  Tutal, wala naman silang napatunayang paratang laban sa akin. 

Maraming salamat po.  Pagpalain po tayo ng Poong Maykapal.  And now, the Chief Justice of the Republic of the Philippines, wishes to be excused.

TPO: WHAAAA?