This paper, written in Filipino, presents a cultural definition of
poverty. It describes the various ways Filipinos adapt to poverty in
order not to feel desolate. It begins with the assertion that Filipinos
do not want to feel desolate. The paper points out that for the poor,
poverty is a state of mind. In the process Filipinos have become so
accustomed to poverty, that it had been deeply internalized.

Nagbigay ang may akda ng pangkulturang perspektiba sa kahirapan.
Tinalakay kung papaano hinaharap ng Pinoy ang kahirapan. Umiinog ang
paliwanag sa puntong ayaw ng Pinoy na sagad-sagarang magmukhang kawawa.
Kaya’t kahit na ang kahirapan ay isang obhetibong kalagayan, kadalasan,
kung bibigyang pakahulugan ng mga Pinoy, ang kahirapan ay isang uri ng
pakiramdam at isipan o isang state of mind. Kaya nga pilit niyang
kinukumbinsi ang sarili na hindi siya naghihirap basta’t may konting
ganito o konting ganyan. Nasa dugo ng Pilipino yang pag-iisip na yan;
isa na itong kaugalian

(This paper, written in Filipino, presents a cultural definition of
poverty. It describes the various ways Filipinos adapt to poverty in
order not to feel desolate. It begins with the assertion that Filipinos
do not want to feel desolate. The paper points out that for the poor,
poverty is a state of mind. In the process Filipinos have become so
accustomed to poverty, that it had been deeply internalized.)

Read full text (.pdf, 43kb, 8pp.)