This paper, written in Filipino, presents an analysis of how historical
events dating back from the time the Spanish colonizers seized the
means and fruits of their labor had shaped the current psychology of
the impoverished Filipino masses. That despite developments over time,
they have remained marginalized/ deprived of the means to improve
themselves. Nevertheless, this paper advocates that the impoverished
masses is a potent force in pushing for social change.

Kung nais nating unawain ang masa, may mga pundamental na bagay na
dapat gawin at ang pinakamahalaga para sa gobyerno at mga grupong nais
tumulong sa mahihirap ay ang bigyang dangal ang mahihirap. Dito
magsisimula ang lahat.

Isinasaad ng papel na ito kung paano sa daloy ng kasaysayan nahubog ang
saykolojiya ng masang mahirap mula nang ang pinagpagurang niyang
sakahan ay samsamin ng Kastilang opisyal. Bagamat maraming pagbabago
ang naganap mula noon, maraming sitwasyon ang hindi nagbago para sa
mahirap at matingkad dito ang kakulangan sa mga sangkap na makakatulong
sa kanyang pag-asenso. Ganumpaman, itinataguyod ng papel na hindi
imposibleng mangyari na sila ay maorganisa at maging isang malakas na
pwersa sa pagbabago. Kinakailangan lamang ay subukang mabuti na tingnan
at pakiramdaman ang mundo mula sa kanilang kinalalagyan.

(This paper, written in Filipino, presents an analysis of how
historical events dating back from the time the Spanish colonizers
seized the means and fruits of their labor had shaped the current
psychology of the impoverished Filipino masses. That despite
developments over time, they have remained marginalized/ deprived of
the means to improve themselves. Nevertheless, this paper advocates
that the impoverished masses is a potent force in pushing for social
change.

That for the government and groups that wish to help the impoverished,
one must first view things from their perspective – the standpoint of a
section of society that have long been and continues to be
marginalized.)

Read full text (.pdf, 69kb, 15pp.)