Nakakalungkot na balita na si Tolits ay nauna na. Higit kong binibigyang halaga na makillala at makasama si Tolits. Hindi ko pa siya kilala noon ng kami'y magkaklase sa Phil History. Masaya kahit na matahas makidebate si Tolits sa propesor. Una ko siyang nagging kaibigan bago ko nakasama sa gawain. Dahil sa aking pagkakilala sa kanya, di ko kinakaila na malaki ang aking pagtingin sa ating kabigang yumao.

Alam ko rin na sa ating kalungkutan, mayroon din tayong nadadamang kagalakan. Na-alaala ko ang mga angyayari, usapan at biruan na magkasama-sama tayo ni Tolits. Sa landas ng ating buhay, nagpapasalamat at masaya kong naiisip na nakilala ko si Tolits dahil sa isang layunin at galawin naaayon sa panahon.

Sa aking kaibigan Tolits, kasama ng aking pag-paalam ay ang aking pagpupugay sa iyong nababagong aglalakbay sa mga kamalayan ng mga nakakilala sa iyo.

Mabuhay!